شرکت تهران اتکال
سبد خرید شما

براکت

Self Ligating ، کیت U/L 5-5 و SLOT : 0.22 و  (Ormco 3MX Damon)


..

Show More
وضعیت موجودی: در انبار موجود است
4,020,000تومان
تعداد : 
وضعیت موجودی: در انبار موجود است
7,840,000تومان
تعداد : 

براکت سلف لیگیت  SLOT 0.22 و کیتU/L 5-5 و(Ormco Damon Q Self Ligate )


Show More

وضعیت موجودی: ___ ناموجود___
___ ناموجود___
تعداد : 

براکت سلف لیگیتDAMONو کیتU 5-5 / L 3-3و(Ormco Damon Clear Self Ligate)


..

Show More
وضعیت موجودی: در انبار موجود است
11,520,000تومان
تعداد : 

سیستم  ROTH  کیت : 5-5 U/L و SLOT : 0.22 و( Ormco ICE System)

Show More
وضعیت موجودی: در انبار موجود است
4,620,000تومان
تعداد : 

سیستم ROTH وInteractive وNITI clipو SLOT:0.22 و کیتU/L 5-5و(Morelli SLI Kit)


..

Show More
وضعیت موجودی: تماس بگيريد
تماس بگيريد
تعداد : 

سیستم ROTHوPASSIVEو NITI clip و کیتU/L 5-5 وSLOT 0.22و(Morelli SLP Kit)


..

Show More
وضعیت موجودی: در انبار موجود است
1,950,000تومان
تعداد : 

براکت فلزی MBT،کیت U/L 5-5 و SLOT : 0.22 ، دارای هوک (Morelli MBT Metal Kit)


..

Show More
وضعیت موجودی: تماس بگيريد
تماس بگيريد
تعداد : 

سیستم های MBT و ROTH با slot 22 و کیت U/L 5-5و(Ormco Mini Diamond MBT & ROTH)

Show More
وضعیت موجودی: تماس بگيريد
تماس بگيريد
تعداد : 

براکت های کامپوزیتی  ROTH ، کیت U/L 5-5 ، دارای هوک(Morelli Composit Kit)

Show More

وضعیت موجودی: تماس بگيريد
تماس بگيريد
تعداد : 

سیستم DAMON و   (BUCCAL TUBE DAMON  3MX) و SELF LIGATING و SLOT 22

Show More
وضعیت موجودی: تماس بگيريد
تماس بگيريد
تعداد : 

Self Ligating Snap Link با سیستم DAMON و (BUCCAL TUBE DAMON  Q) و SLOT 22

Show More

وضعیت موجودی: تماس بگيريد
تماس بگيريد
تعداد : 

باکال تیوب تیتانیمی با سیستم DAMON و (BUCCAL TUBE DAMON  TITANIUM) و SLOT 22

Show More
وضعیت موجودی: تماس بگيريد
تماس بگيريد
تعداد : 
نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)